Följ oss:

Kärnvärden....

Wernamo äldre för Värnamo är känt för sin del i den så kallade Gnosjöregionen.

Wernamo Engineering Services tillkom som så många genom "problemlösning" . Grundarna tänkte att företagen i regionen visade en större potential att förbättra sin verksamhet och bli mer konkurrenskraftiga i en en värld som snabbt krymper.

Genom en kontinuerlig förbättring av sina processer och flöden sig står företagen sig starkare mot ökad konkurrens från nya och utländsa aktörer. Wernamo Engineering har kompetensen att facilitera sådan förbättring genom ett "envist och hårt arbete", inte punktinsatser.

Vår kärn-kompetens

Vårt Uppdrag


Vårt uppdrag är att utveckla produkter, ert kvalitetssystemet eller er produktionsapparat med ER centrum .

Vi tror inte på kortsiktiga konsultåtgärder. Ska man nå mål med effektivisering och utveckling kräv lagarbete och uppföljning.

Wernamo Engineering är ingen kortsiktig åtgärd, vi är en lösning. Vare sig det är mindre projekt inom kvalitet, produktutveckling  eller fullskalig facilitering av produktion    och lagerhållning.

Eftersom många företag är små eller mellanstora, är många av problemen på möter i de dagliga affärerna tenderar att vara av samma slag, oavsett vilken branch de befinner sig i. 


Wernamo Engineering är en konsult- och produktionsföretag som fokuserar på att hjälpa små och medelstora  företag . Våra huvudområden expertis ligger inom ;


  • Phase gate produkt utveckling samt Dynamisk Produktutveckling
  • Lean Management
  • Quality Management ISO9000 & ISO/TS 16949
  • Facilitering av inköp och produktion samt  lagerhållning åt kund


Vi är allt under ett tak! från produktutveckling till produktion, kvalitetssäkring och lagerhållning! vi kan förse er med hela kedjan utifrån ert behov!

Ledningens engagemang och förståelse är nyckeln!